Arek-Arek Jaman Now Opo Isek Percoyo Karo Kualat?

Kualat

Bebudayan jawi mburi-mburi iki soyo sue soyo tersisih lan ilang. Tur sak iki jamane wes soyo edan. Nek jarenen wong tuo sak iki lek ora edan bakale ora keduman. Nanging, iku kabeh sek marakne bebudayan jawi soyo sue soyo tersisih lan ilang dipangan perubahan jaman.

Salah sawijine bebudayan tur kang dadi ioni wong jawi yo iku percaya enekke kualat. Kualat kanggo wong jowo uduk mung sekedar bebudayan seng kudu dilestarekne. Tatpi, kualat iku hubungane karo keyakinan ati seng kukuh lan kuat. Mergo, nek wong sak iki, nganggep kualat iku jarene tabrakan karo agami tur syari’at islam.

Neng, lek dipikir-pikir pindo kualat iku yo selaras tur pas karo ajaran-ajaran syari’at islam. Koyo dene genthong ketemu karo tutupe. Umpaman islam lan bebudayan jawi. Yo salah sewijine kualat iku dewe. Kanggo contoh nek kualat iku onok neng syari’at islam yo iku masalah adab lan toto kromo marang menungso.

Ibaratne wae karo guru. lek jarene wong jawa murid kok ora becik, ora gelem hormat lan patuh marang guru iku bakale kualat. Memang, iku kabeh pener. Tur, menurut agami syari’at islam yo semono ugo. Iku yo pener, ora ono selisih kang bedo babar pisan.

Nek nang agami syari’at islam, murid seng gak gelem patuh, nggugu lan hormat marang guru iku bakale ilmu seng diperoleh songko guru ora bakal manfaat. Lho,  seng nguno iku ora bedo adoh karo seng diarani kualat.

Lek kurang mantep karo seng ngono iku. Sak iki contone maneh lek jarenen wong jawa mangan lek gak entek iku segone nagis tur biso kualat. Iku ya ra bedo adoh karo ajaran syari’at islam lek mangan ora entek iku mubadzirne nikmat.

Dadi, lek dipikir pindo iku yo gak bedo adoh lek mangan ora entek segone nangis. Segone nangis iku lek kanggo bebudayan jawa dadi qiasan teko mubadzir. Dadi, hakikine ajaran jowo, bebudayan jawa iku ora tabrakan, ora selisih tur bedo karo ajaran syari’at islam.

Nangin, yo koyok ngarep mau. Jamane jaman edan, lek ra edan ra keduman. Dadi wong jawa sak iki iku podho kelangan jawane. Wong jawa ilang jawane. Ya salah sewijine ora gelem mengaplikasikan kepercayan, ajaran-ajaran bebuyut mbien nang jaman sak iki. Mulo, lek wong jowo jaman sak iki do kelangan jawane.

Terutama neng bocah-bocah jaman now. Soyo sue soyo mrihatinke batin. Seolah-olah pendidikan ora ono ambune marang awak-awakan. Opo maneh masalh pendidikan alhlaq lan toto kromo marang sepadaning manungsa. Malah tambah miris meneh.

Sak iki ora jarang dewe rungu, akeh murid seng wani marang wong tuane, wani marang gurune, nganggep lek dekne luwih pinter tinimbang gurune. Iku kabeh yo ulahe arek-arek jaman now seng nggak percoyo maneh karo barang-barang seng metafisika, koyo kualat lan barokah sak piturute.

Dadi, neng kene aku mung iso takon. Opo arek-arek jaman now iku isek percoyo karo kualat? Lek isek percoyo, ayo podho seng patuh, seng manut, seng ngajeni marang wong tuo loro, marang wong seng luweh tuwo, tur khususe marang guru. ojo sampek nek arek jawa kelangan jawane.

Tapi nek kok gak percoyo karo onone kualat. Yo ati-ati wae uripmu ra bakalan sentusa. Tur ya aja ngarep-ngarep nenk jaman sak pengarep iku panjenengan kabeh bahagia. Krono kualat iku onok tur ora tabrakan karo syari’at islam. []

2 KOMENTAR

Tulis Komentar