Degradasi Murid-Murid Jaman Edan

edan

Tentune kito sedoyo weruh mangertosi, tumprap pendidikan niku penting sanget kagem tumbuh lan berkembange manungso. Saged kito sedoyo weruhi wiwit dawuh ipun Kanjeng Nabi Ingkang nedah aken dospundi penting ipun Tholabul Ilmi.

kirang langkung ipun dawuh puniko mekaten: “Wajib tumprape golek ngilmu wiwit saking bandulan tumeka maring mlebet liang lahat”. Dados, tholabul ilmi utawi umum ipun tiang jawi nyebut sekolah, punika sangat dipun prioritas akeh. Tengmriku, dipun dawuh aken wiwit bandulan utawi iseh bocah, tumeko melebet liang lahat utawi kasar ipun panyebut inggih puniko sedo.

Hanangeng, dalam konteks nyata. Proses bibinahu utawi belajar puniko mboten lepat kalian problem utawi masalah. Khusus ipun teng negari kita piambak, Indonesia. Problematika pendidikan teng Indonesia niku sanget katah lan berwarna-warni.

Sedanten solusi utawi panyegah sejujuripun sampun di realisasi-aken teng lapangan. Hanangeng, sedanten solusi kunu mau sebagian mboten utawi dereng menu-aken titik terang saken kagem njawab persoalan ikang wonten.

Ingkang saged kita sedaya weruhi problem utawi masalah pendidikan teng Indonesia sak meniko ingkang dereng nemu-aken titik terang inggih punika kelakuan ingkang bejat sakeng murid-murid jaman Now utawi jaman Edan.

Mboten tebeh kemawon kita sedoyo saged mangrtosi punapa ingkang dadi masalah kagem murid-murid jaman iki. Ingkang jelas, inggih puniko masalah akhlaq lan perilaku sakeng murid-murid jaman sakniki ingkang ngalamai degradasi utawi penurunan.

Katah tersebar teng media masa ugi teng media-media lain ipun koyo deneng Koran ingkang muat berita-berita kenakalan murid-murid sak iki. Wiwit saking murid ingkang hamil, murid ingkang nylatu guru, sampek murid ingkang mateni gurune piambak juga mewarnai kasus-kasus lan masalhan pendidikan teng Negara niki.

Mulo, mboten salah maleh nek murid-murid sak niki niku taseh minim gemblengan akhlaqul karimah. Akhlaq ingkang saged ningkat aken kualitas sekaligus kuantitas manungso. Khusus ipun murid anggonipun bibinahu.

Rumongso iso lan sak karepe dewe ugi semarak dados kasus lan masalah lintu nipun. Kito mangertosi piambak bilih sering sanget murid utawi pelajar ingkang ngrusak tatanan masyarakat, tatanan hukum Negara, ugi fasilitas-fasilitas ingkang wonten. Contoh ipun tawuran. Mboten dipun sangka-sangka, tawuran niku ternyaja juga merusak fasilitas ingkang sampun wonten.

Selain niku ingkang luwih parah maleh inggih puniko (masalah pendidikan teng Indonesia) wani dumateng tiang sepahipun. Niku kasus ingkang sangat parah sekali. Mulo mboten salah maleh pepatah jawi ingkang berbunyi “anak polah babak kepradah”  puniko sampun nyata lan nyata sak meniko wekdal.

Mula saking niku, degradasi kualitas lan kuantitas murid jaman Now  sanget memprihatinkan lan anjupuk ati. Ugi, namung kito sedanten (murid jaman Now) ingkang saged merubah kasus-kasus sak meniko. Inggih puniko sadar lan gelem berubah metu saking cangkang permasalahan pendidikan ingkang ngurung kita sedoyo selama iki ingkang ngresah aken tiang sepah kaleh lan masyarakat Indonesia.

Tulis Komentar